Вие кандидатствахте успешно, сега следва да бъде разгледана вашата кандидатура.