This post is also available in: English (Английски)

Loading...

Защо 2018 ЧУДЕСА?

2018 ЧУДЕСА е кампания за набиране на средства да помогне първоначалния дълг от 363 240 щ.д. за Комплекс PromisedLand да бъде изплатен.

Комплекс PromisedLand оперира като бизнес, но приходите не са достатъчни за поддържането и развитието на базата. Дългът от 363 240 щатски долара затруднява оперирането и затова на 1 януари 2018 г. се молихме за стратегия за изплащане на заема. Тогава чухме Бог да ни казва, че ако 2018 ЧОВЕКА осигурят 2018 ЧУДЕСА (всяко от които се равнява на 300 лв/$180/€153), цялата сума от 363 240 щатски долара ще бъде изплатена и Комплекс PromisedLand ще е свободен от дългове. Нашето семейство (Боби, Рали, Ани, Сами и Теди) се осмелихме да вярваме, че работейки усърдно ще осигурим 100 ЧУДЕСА (30 000 лв) до края на 2018 и това се случи с Божията подкрепа. Роднини, приятели и анонимни дарители също се включиха активно в кампанията, но в края на 2018 година събрахме едва 20% от сумата. Вдъхновени от множество наши подръжници, ние решихме да продължим кампанията до набиране на пълната сума, като краен срок сме сложили 2028 година.

Би ли споделил за кампанията с приятели?

Share

СТЕНА НА ДАРИТЕЛИТЕ

Минчо и Снежка Минчеви

Диана Димов

Chad Braswell

Chris & Carol Hutchings

David & Jan Hardwick

Howard and Alyssa Thomas

Мариана Ангелова

Църква Отворено Небе

Данчо и Стоянка Йорданов

Logan City Christian Church

United World Ministries

Църква Зое – София

Данаил и Емилия Налбантски

Щефан и Даниела Бигалке

Иван и Катя Стефанови

Ники и Роси Маркови

Любослав и Цветомира Любенови

Филип Филипов

Ивайло и Елизабет Маринови

Група добродетелни жени

Albert and Delene Labuschagne

Костадинка Йорданидис

Jerry King

Relevant Church

Алек и Анисия Иванови

Roger Hoerl

Виолета Джеймс

Георги и Валентина Михайлови

Любо и Таня Петкови

Лъчезар Маринов

Станимир и Борислава Захариева

Joshua & Laura Brandes

Brent Phillips

Chris & Whitney Stuberg

Corne & Natalie Esterhuysen

Jason & Sarah Sheehy

Katie Davis

Rob & Chantal Urban

Sean & Amanda Panknen

Theodore & Christine Drozdowski

Агоп Татеосян

Боряна Стайкова

Георги Димитров

Павел и Веселина Терзийски

Радостина Лазарова

Тихомир и Невена Найденови

Спас Червенаков

Самуил Иванов

Andrew Cook

Донка Георгиева

Ивайло и Мариела Георгиеви

Маргарита Иванова

Мирослав и Мария Николови

Пейчо и Диди Мухтарови

Michael Yancey

Ted Pangilinan

Гергана Димитрова

Rodney Murrey

Георги и Галина Найденови

Николай и Здравка Стефанови

Пламена Апостолова

Крис Русев

Моника Николова

Людмил Божков

Пламен и Галина Узунови

Йордан и Боряна Бешеви

Christopher Daigle

Дъщери на Царя

Илиян и Калина Илиеви

Пророческо екипиране

Данчо и Цвети Узунови

Елица Методиева

Екип за благовестие Добрич

Стоян и Дона Панайотови

Юлия Станкова

Kathie Saari

Ивелина Стоянова

София Донева

Валентина Будакова

Гергана Урумова

Любомира Василева

Дахил Еминов

Йоанна Попова

Румен и Пепи Митеви

Johann & Annalena

Валентин Вълканов

Задругата на меча

Мануела Манолова

Валентин и Емилия Христови

Неделчо и Магдалена Будакови

Ламбрин и Мелъни Батинкови

Юлия Аткова

Много други анонимни дарители