Loading...

АПОСТОЛСКО ЕКИПИРАНЕ

Не всеки вярващ ще оперира в служението на апостол (Ефесяни 4:11-16; 1 Коринтяни 12:28), но всеки вярващ има нужда от апостолска основа (Ефесяни 2:20) и поучение (Деяния 2:42). По тази причина редовно организираме събития, на които каним говорители с апостолски дар. Обикновено тези събирания са с продължителност 3-4 дена.

Предстоящи събития

В момента няма предстоящи събития