Шарената дреха на Йосиф


Крем Кармел

Едидия


Корабът на Ной


Зеле с любов


Седем печата


Екзодус


Дъгата на завета


Сърцето на суламката


Овчарски пай по мадиамски


Вариво за пророчески ученици


Каризма


ТаРУТор


Лещата на Яков


Агнешко по сиромашки