This post is also available in: English (Английски)

Loading...

ПРОРОЧЕСКО ЕКИПИРАНЕ

Пророческото служение винаги е изпълнявало стратегическа роля в Стария и Новия завет. Библията ни предупреждава, че в последното време, в което живеем, ще се появят много лъжепророци. Именно заради това Църквата трябва да подготвя, разпознава и насърчава истински пророци, както и да им позволява да екипират светиите в пророческото служение (Ефесяни 2:20; 4:11-16; 1 Коринтяни 12:28).

Вярваме, че един от хората, които Бог е призовал от България да действа в служението на пророк е Пейчо Мухтаров и като част от този призив, той провежда обучения в комплекс PromisedLand в няколко нива:

Ниво 1

Това начално ниво е отворено за всички християни, които искат да научат нещо повече за пророческото служение и реално да се докоснат до него. Пейчо Мухтаров поучава върху основните Библейски истини за получаване, предаване и прилагане на пророчествата. Практическата част тренира участниците как чрез пророкуване да служат за увещание, назидание и утеха.

Ниво 2

Това ниво е за всички, които успешно са преминали първо ниво. По време на това събиране, Пейчо Мухтаров въвежда участниците в още по голяма дълбочина на разбиране и практикуване на пророческото служение, както и как се тълкуват сънища и видения. Практическата част тренира участниците как чрез пророкуване да служат за корекция, изобличение и поправление.

Ниво 3

Това ниво е за всички, които успешно са преминали първо и второ ниво. На това събиране, Пейчо Мухтаров поучава за служението пророк и за враговете на пророческото служение. Практическата част тренира участниците как да извършват пророчески актове.

Ниво 4

В това ниво, Пейчо Мухтаров въвежда участниците в пророческите знаци и събитията на Последното време. Започвайки от Битие и свършвайки в Откровение, той споделя шокиращи открития, които могат да ни ориентират как да живеем като пророчески личности в тези Последни дни.

Ниво 5

Предстоящи събития