This post is also available in: English (Английски)

Loading...

ПРОРОЧЕСКО ЕКИПИРАНЕ

Пророческото служение винаги е изпълнявало стратегическа роля в Стария и Новия завет. Библията ни предупреждава, че в последното време, в което живеем, ще се появят много лъжепророци. Именно заради това Църквата трябва да подготвя, разпознава и насърчава истински пророци, както и да им позволява да екипират светиите в пророческото служение (Ефесяни 2:20; 4:11-16; 1 Коринтяни 12:28).

Вярваме, че един от хората, които Бог е призовал от България да действа в служението на пророк е Пейчо Мухтаров и като част от този призив, той провежда обучения в комплекс PromisedLand в няколко нива:

Ниво 1

Първо ниво е отворено за всички християни, които искат да научат нещо повече за пророческото служение и да се докоснат до него. Поученията са върху основни Библейски истини за получаване, предаване и прилагане на пророчествата. Практическата част тренира участниците как да чуват Божия глас и чрез пророкуване да служат за назидание, увещание, утеха, изобличение и поправление.

Ниво 2

Второ ниво е отворено за всички хора, които са преминали през първо ниво. По време на това обучение, участниците навлизат в още по-голяма дълбочина и разбиране, изучавайки дарбите на Духа, 5-ното служение, пророческите актове, връзката на пророческото служение с ходатайство, хваление и евангелизиране.

Ниво 3

Трето ниво в отворено за всички хора, преминали през първо и второ ниво. Поученията са насочени към изучаване живота на пророците, враговете на пророческото служение, противопоставянето му срещу окултизма, как да тълкуваме сънища и видения.

Ниво 4

Четвърто ниво е отворено за всички хора, преминали през първите три нива. Поученията са върху пророческите знаци и събития на Последното време – Ноеви дни, Лотови дни, предупреждения и др. Това ниво ни ориентира как да живеем като пророчески личности в тези Последни дни.

Ниво 5

Пето ниво е отворено за всички хора, преминали през първите четири нива. Поученията са продължение на темата за Последните времена. Фокусът е идването на Исус и тълкуване последователността на бъдещите събития описани в Библията.

 

Предстоящи събития