This post is also available in: English (Английски)

Loading...

СЕМИНАР ЗА ФИНАНСИ „УПРАВЛЯВАЙ И УМНОЖАВАЙ“

Служението на Пламен Борисов започва през 1990 година, когато пътува в селата около Добрич и основава църкви. През тези години служи като помощник пастор в църква “Ветил”-град Добрич. След това апостолския му призив го води към това да посещава много църкви в страната, където провежда семинари и съживителни събрания. Забялязан от служението на “Библейска лига”, през 2000 година е поканен за учител в програмата за обучение на лидери. През 2005 година основава Християнска църква “Шалом” в град Севлиево (https://www.facebook.com/shalomsevlievo), където и пастирува до днес.

По време на трудните младежки години, в които загубва баща си, започва да търси в Библията отговори за собствените си финансови нужди. С годините открива и практикува много Библейски принципи. Те му помагат да премине през финансови кризи без да осъзнава, че един ден ще учи и други на това. Подбуден от Бог записва нещата, които е научил в продължение на 29 години и започва провеждането на семинари в различни църкви в страната. Поучението е балансирано и не излиза извън стандартите на Божието слово.

Някои от темите, разглеждани на семинара за финанси са:

Част 1

– Търсене на съвет
– Печели пари с вяра в Бог
– Харчене и управление с вяра в Бог
– Спестяване с вяра в Бог
– Давай с вяра в Бог
– Излизай от дългове с вяра в Бог
– Обучавай други с вяра в Бог
– Стандарт на живот или Божието царство с вяра в Бог
– Инвестиране с вяра в Бог
– Благоуспяване за Божието царство

Част 2

– Управление на 8 области в живота ни- 1 част
– Управление на 8 области в живота ни- 2 част
– Правилни и неправилни решения и опасности относно парите
– Професиите са призвание на Бог за влияние на земята
– Как да благоуспяваме – принципи на Божието царство
– Живот на вяра и чудеса
– Финансови цели
– Какво ни учи Исус и Новия завет за парите
– Седем вида почит и парите
– Как работи духа на бедност и как носи проклятия

Предстоящи събития