This post is also available in: English (Английски)

Loading...

ВЛИЗАНЕ В ОБЕЩАНАТА ЗЕМЯ

Дали на небето ще продължи да съществува факторът „време“? Или то е създадено само за жителите на земята? Каква роля изпълняват Бащата, Синът и Светият Дух поотделно в спасителния план на човечеството? Каква е моята отговорност по отношение на изпълнението на този план?

Всъщност, ако се вгледаме внимателно в Писанията и с помощта на Автора – Св. Дух ги изучаваме, ще видим, че не е трудно да се отговори на тези въпроси. Същевременно обаче изникват нови, по-конкретни въпроси, с предимно практична насоченост. Например, коя е новозаветната „Обещана земя“? Та нали Бог е навсякъде? И в какво се изразява моето пътуване в тази посока? А коя е посоката?

Този семинар има за цел да ви даде не само отговорите, но и да ви предизвика заедно с лектора – п-р Хари Татеосян, да направите едно 40 годишно пътуване през пустинята само за един уикенд, но в присъствието на най-кроткия човек на тази планета – водачът Мойсей.

Семинарът е особено полезен за всички лидери или християни, на които им предстои такова служение, а също и за тези, които са осъзнали необходимостта от онова освещение, без което няма да видим Бога.

Предстоящи събития