This post is also available in: English (Английски)

“Изключително благословено място! Резултат на поредното Божие чудо. И понеже Бог е
неизчерпаем, очкваме тепърва чудесата да продължават и тук да стане един голям комплекс,
който да свидетелства за Божията слава и сила.”