This post is also available in: English (Английски)

“За нас беше истинско място на почивка и освежаване в Божието присъствие – вие сте създали
всичко необходимо за подходящата атмосфера.”