This post is also available in: English (Английски)

Loading...

ОБУЧЕНИЕ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ

Венци и Надя са женени от почти 28 години. Имат две деца – момче и момиче. Венци е доктор по класическа филология, дълги години е преподавал във ВЕБИ в сферата на Новия завет. Пастир е в църква „Кръстопът“, София. Негова страст е библейският превод. Надя е доктор по социална педагогика. Дълги години е работила в сферата на социалните услуги за деца и семейства, преподавала е социална работа в СУ „Св. Климент Охридски“ и над 10 години работи в областта на детското правосъдие и защитата на деца, пострадали от насилие и престъпления. От 2017 г. е управител на частно училище „Петко Р. Славейсков“, където също така преподава критично мислене и християнска етика за деца. Нейната страст е семейното консултиране. подкрепата и изграждането на семействата и отношенията в брачната двойка.

В това обучение семейство Стойкови ще споделят как да служим на другите за духовно освобождение

Служението за духовно освобождение е част от духовната грижа за хората. Следването на Христос изисква промяна, а промяната понякога включва и духовно освобождение.

Ще бъдат разгледани основни библейски пасажи, които ще ни помогнат да разберем основните духовни принципи на освободителното служение. Ще се спрат на различни доктрини, които помагат или пречат на това, хората да влязат в служение към другите за духовно освобождение или да преживеят освобождение. Ще бъдат разгледани различните вярвания в контекста на църквата относно демонологията и духовната опресия, както и неправилни представи за духовната опресия и освобождение. Заедно ще намераме отговорите на тези важни въпроси:

– Какво учи Библията за духовната опресия?
– Какво учи Библията за духовното освобождение?
– Кой може да го извършва и кога, в какви обстоятелства и как?
– Как да се подготвим за него и важността на опита в служението за духовно освобождение.

Ще бъде отделено време за споделяне на опит и практики, както и ще бъдат разказани реални истории и свидетелства на хора, които са го преживели.

Предстоящи събития