This post is also available in: English (Английски)

Loading...

ТРЕНИНГ ЗА ИЗЦЕЛЕНИЕ И ОСВОБОЖДЕНИЕ

След години служение като пастор Пламен Петров получава мощно откровение за важността на общението със Святия Дух и ролята на Духа в живота на вярващия. Той започва да гради взаимоотношение с Третата Личност на Троицата и служението му започва да придобива сила, която той не предполагал, че е на разположение на обикновения вярващ. Святият Дух започва да изявява Своето присъствие на службите на Пламен Петров по специален начин и оттогава неговото служение се променя завинаги.

Днес Пламен Петров има мощно служение на изцеление и освобождение със стотици документирани случаи на чудеса и проявления на Божията сила както в България, така и в други страни. Пламен и съпругата му Мария пътуват и изпълняват Христовата заръка:

„И като отивате, проповядвайте, като казвате: Небесното царство наближи. Болни изцелявайте, мъртви възкресявайте, прокажени очиствайте, бесове изгонвайте; даром сте приели, даром давайте.“ (Матей 10:7-8)

Пламен Петров провежда интернет богослужения всеки четвъртък от 20:00 часа, които можете да гледате директно на следните адреси:

http://bogelubov.com/

https://www.youtube.com/user/renewal21/

https://www.facebook.com/plamenpetrovministry

Предстоящи събития